ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
  • 22 มกราคม 2563 เวลา 9:27
  • โดย admin

เพื่อน ๆ อาจจะเคยได้ยินคำว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้ JobNow จะพาทุกคนมารู้จักกับทักษะ 4C ซึ่งเป็นบางส่วนจากทั้งหมด แต่ก็ถือเป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน การทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ประกอบไปด้วยทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ Critical Thinking, Creativity, Collaboration และ Communication ซึ่งแต่ละทักษะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Critical Thinking แปลภาษาไทยได้ทั้ง ารคิดแบบมีวิจารณญาณ หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงความสามารถในการฉุกคิด แน่นอนทุกคนคงต้องเคยได้เห็นหรือได้ฟังอะไรแล้วเกิดความรู้สึก “เอ๊ะ” นั่นแหละเรากำลังใช้ Critical Thinking แล้ว ประโยชน์ของทักษะนี้คือเราจะไม่รีบเชื่ออะไรง่าย ๆ แต่เราจะสามารถตั้งคำถามกับเรื่องต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเพื่อให้เจอเรื่องใหม่ ๆ ให้เราไปต่อได้อย่างไม่รู้จบ โดยเฉพาะการถามว่า “ทำไม” ซึ่งถ้าจะให้เพราะพริ้งในชีวิตการทำงานเราอาจจะถามว่า “เพราะอะไร” จะเหมาะกว่า

Critical Thinking ในงานสาย Healthcare ไม่จำกัดแค่คุณหมอหรือคุณพยาบาลเท่านั้นที่นะ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานอื่น ๆ ตั้งแต่ธุรการ การตลาด จนถึงฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถใช้ทักษะนี้เพื่อปรับปรุงการทำงานตามได้ทั้งนั้น

Creativity หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งก็คือความสามารถที่เราคิดออกมาจากกรอบเดิม ๆ ได้ เป็นความสามารถที่จะกล้าทดลองแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ภายใต้ข้อจำกัดเดิม ๆ ที่มีอยู่ หรือจนถึงกระทั้งเผชิญกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ด้วย

โดยมากเรามักเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของงานศิลปะ ดนตรี หรือ การแสดง หรือ เข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น “เรื่องสนุก” แต่จริง ๆ แล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นของทุกคน เพราะเราสามารถเป็น ผู้สร้างสรรค์ ได้หมดและต้องใช้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าจะให้คิดอะไรออกด้วยความบังเอิญ

Collaboration หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น แน่นอนความสามารถนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้เองแต่เป็นทักษะที่ต้องการการฝึกฝน ทักษะนี้มีความสำคัญมากเพราะไม่มีทางที่คนใดคนหนึ่งจะเก่งทุกอย่าง ความสำคัญของทักษะนี้คือการกำหนดปัญหา หาทางแก้ไข และ หาทางออกที่เหมาสมที่สุดร่วมกัน

การทำงานร่วมกันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้อง “เห็นด้วย” หรือ คิดไปในแนวทางเดียวกันหมดเสมอไป แต่มันคือความเห็นต่างอย่างมีเหตุผลเพื่อวางความคิดเห็นส่วนตัวและก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

Communication หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ที่จะสามารถบอกเล่า เขียน พูด อธิบาย ฯลฯ ได้อย่างเร็วและชัดเจน และ รองรับกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เราสามารถสื่อสารทั้งในสิ่งที่คิดและรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การสื่อสารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเรา “อยากนำเสนอ” อะไรอย่างเดียว แต่หมายถึงความสามารถในการอ่าน การฟัง เพื่อทำความเข้าใจทั้งแนวคิดและความรู้สึกของผู้อื่นด้วย อันนี้ถึงเรียกว่าเรามีทักษะนี้โดยสมบูรณ์

สำหรับ JobNow ฉบับนี้ก็นำเสนอเนื้อหาดังนี้ เพื่อให้เพื่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ คุณพยาบาล คุณผู้ช่วย ต่าง ๆ ได้เอาไปเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประดับความรู้เพื่อให้มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบข้างต่อไป

JowNow Healthcare Network สื่อกลางสำหรับการเชื่อมโยงบุคลากรด้าน Healthcare โดยเฉพาะ เพื่อน ๆ น้อง ๆ สามารถสมัครใช้บริการฟรีที่ https://jobnowhcn.com เพื่อฝาก Profile ปักหมุดที่อยู่ บอกความถนัด และ เงินเดือนที่ต้องการ เพื่อให้ระบบคัดกรองงานที่ใช่ให้โดนอัตโนมัติ หรือ ติดตามได้จากทางช่องทางอื่น ๆ

Facebook Page: https://www.facebook.com/jobnowhealthcarenetwork

Twitter: https://twitter.com/JobnowNetwork