ตกลงต้อง Resume ต้อง CV หรือ Bio
  • 13 มกราคม 2563 เวลา 10:35
  • โดย admin

แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยสมัครงานและหนึ่งในเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงานด้วยทุกครั้งคือ “ประวัติ” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวไม่น้อยว่าตกลงเราควรส่ง Resume ส่ง CV และ อาจจะเป็น Bio ซึ่งในวันนี้ JobNow จะมาช่วยไขปริศนาว่าเอกสารการสมัครงานทั้ง 3 ประเภทนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

Resume คือ เป็นประวัติโดยย่อที่ผู้สมัครจะต้องต้องปรับให้เข้ากับตำแหน่งงานที่กำลังจะสมัครให้มากที่สุด โดยดึงเอาจุดแข็งของความสามารถของเราออกมานำเสนอให้ชัดเจนและกระชับ มีประวัติการทำงานได้เฉพาะส่วนที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เรากำลังสมัครงานไว้ก็พอไม่ต้องเหมามาทั้งหมด โดยนำเสนอในส่วนที่เรามีส่วนที่ทำให้เกิด “ความสำเร็จ” เพื่อให้เราดูโดดเด่นเมื่อเอกสารเราอยู่บนโต๊ะของพี่ ๆ HR ปกติ Resume จะยาวประมาณ 2 – 3 หน้า

CV ย่อมาจาก Curriculum Vitae คือ Resume แบบเต็มที่มีรายละเอียดมากกว่าเหมือนเป็นการเก็บรวมรวมประวัติในการทำงานของเราในภาพรวมทั้งหมด อาจจะดัดแปลงให้เหมาะกับตำแหน่งที่จะสมัครงานหรือไม่จำเป็นก็ได้ คนที่มีประสบการณ์การทำงานสูง ๆ อาจจะมี CV ยาวถึง 15 – 20 หน้าก็เป็นเรื่องปกติ อาจจะใส่รายละเอียดของการทำงานอื่น ๆ เช่น การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การออกทำกิจกรรมอาสาสมัคร หรือ การเขียนเอกสารวิชาการที่ไหน เป็นต้น

Bio เป็นอะไรที่แตกต่างที่สุด เพราะจะมาในรูปเรียงความประมาณ 2 – 3 ย่อหน้า เพื่อสรุปที่มาของผู้สมัครงาน สามารถใส่รูปภาพ ปกติแล้ว Bio ไม่ถือเป็นเอกสารทางการสำหรับการสมัครงาน แต่การเขียน Bio ที่โดดเด่นและกระชับก็เป็นอะไรที่ช่วยให้คนที่กำลังหาพนักงานที่ต้องการสนใจเราได้ ตัวอย่างของ Bio ที่เราจะเห็นได้ทั่วไปคือประวัติผู้เขียนในหนังสือต่าง ๆ ที่วางขาย ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่เป็นทางการเหมือนกับ Resume และ CV เป็นต้น

สำหรับ JobNow ก็ขอจบการนำเสนอเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสมัครงานที่คาดหวัง

JowNow Healthcare Network สื่อกลางสำหรับการเชื่อมโยงบุคลากรด้าน Healthcare โดยเฉพาะ เพื่อน ๆ น้อง ๆ สามารถสมัครใช้บริการฟรีที่ https://jobnowhcn.com เพื่อฝาก Profile ปักหมุดที่อยู่ บอกความถนัด และ เงินเดือนที่ต้องการ เพื่อให้ระบบคัดกรองงานที่ใช่ให้โดนอัตโนมัติ หรือ ติดตามได้จากทางช่องทางอื่น ๆ

Facebook Page: https://www.facebook.com/jobnowhealthcarenetwork

Twitter: https://twitter.com/JobnowNetwork