Trend ของงานในวงการ Healthcare ในปี 2020
  • 5 มกราคม 2563 เวลา 15:24
  • โดย admin

สำหรับฉบับนี้ขอหยิบเอาข้อมูลดี ๆ จาก Deloitte บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่ได้ทำการศึกษาแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านประชากร การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาการในการดูแลผู้ป่วย เพื่อทำนายอนาคตของงานสาย Healthcare เอาไว้ข้อมูลพื้นฐานแรกที่พบน่าสนใจมากเพราะจากการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์พบว่า


ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะความท้าทายในวงการด้าน Healthcare ได้แก่

  1. มีช่องว่างระหว่างความต้องการของผู้ป่วยกับความสามารถการให้บริการยังเยอะอยู่ ทั้งจำนวน และ ความต้องการที่เปลี่ยนไป

  2. บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับงานเอกสาร/งานธุรการมากที่มากเกินไป

  3. บุคคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รับการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

  4. สุขภาวะของบุคลากรทางการแพทย์เองไม่ค่อยจะดีนัก เพราะงานที่หนักทำให้ขาดเวลาในการดูแลตัวเอง (รวมถึงครอบครัว)

แน่นอนเทคโนโลยีที่จะเข้าปรับเปลี่ยนการทำงานด้าน Healthcare คงหนีไม่พ้น AI, Blockchain และ Analytics เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้คนที่ทำงานหรือกำลังจะสมัครงานด้าน Healthcare จะต้องปรับตัวเอง 2 – 3 เรื่อง ได้แก่

  1. สายบริหารจะต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและค่อย ๆ ตัดจำนวนงานประจำ/งานเอกสารที่ไม่จำป็นออกไปเรื่อย ๆ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้หันมาตั้งตัวกับการพัฒนาตนเองในเรื่องต่าง ๆ

  2. บุคลากรสาย Healthcare จะต้องได้รับการเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นด้วย ประเด็นนี้สำคัญมาก เพราะเพื่อน ๆ ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนะ แต่จะถูกแทนที่ด้วยคนที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นต่างหาก และ

  3. ฝ่ายบุคคลต้องประเมินความพร้อมของบุคลากรสาย Healthcare ต่อการรับมือกับงานในระบบดิจิตอลในอนาคตให้ได้มากขึ้น แน่นอนการประเมินจะเป็นการประเมินในหน้างานมากขึ้น เพราะระบบการทำงานใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นก็จะค่อย ๆ คัดคนที่ไม่ไหวออกไปจากระบบเอง อันนี้ก็ต้องช่วยให้การปรับตัวเป็นไปอย่างสมดุลกันให้ได้มากที่สุด

เป็นอย่างไรบ้างกับความเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าเราทุกคนต้องปรับตัว และ JobNow จะขอเป็นกำลังใจเพื่อน ๆ ทุกคนเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับใครสนใจอยากอ่านรายงานฉบับเต็มสามารถไปได้ที่ https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.htmlJowNow Healthcare Network สื่อกลางสำหรับการเชื่อมโยงบุคลากรด้าน Healthcare โดยเฉพาะ เพื่อน ๆ น้อง ๆ สามารถสมัครใช้บริการฟรีที่ https://jobnowhcn.com เพื่อฝาก Profile ปักหมุดที่อยู่ บอกความถนัด และ เงินเดือนที่ต้องการ เพื่อให้ระบบคัดกรองงานที่ใช่ให้โดนอัตโนมัติ หรือ ติดตามได้จากทางช่องทางอื่น ๆ

Facebook Page: https://www.facebook.com/jobnowhealthcarenetwork

Twitter: https://twitter.com/JobnowNetwork