JobNow Healthcare Network

JobNow Healthcare Network เป็นแหล่งหางานเฉพาะทางด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ กับบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อที่จะเติมเต็มให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งต่อไป